Home Contact Us Site Map


About Us
Products
Support

 

 Κατάσ/μα Αθηνών

τηλ:  210 4323198  

 φάξ: 210 4314133 

 

 Κατάσ/μα Κρήτης

τηλ:   28210 88102  

φάξ:  28210 94091  


Επικοινωνια

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internet marketing

internet marketing, web promotion, search engines promotion

Πράξη: οι τεχνικές που εφαρμόζουμε

 

 

  1. Προσδιορισμός των κατάλληλων λέξεων κλειδιών που απαιτούνται

 

   Τα κριτήρια αναζήτησης και οι λέξεις κλειδιά είναι οι όροι που χρησιμοποιούν οι χρήστες του ίντερνετ στις μηχανές αναζητήσεις για να βρούν αυτό που ψάχνουν. Μπορεί να αποτελούνται είτε  από μία μόνο λέξη, πχ 'αγορές' είτε από συνδυασμούς 2-3 λέξεων, πχ. 'on line αγορές', 'on line καταστήματα'. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων κλειδιών στις οποίες θα εστιαστεί το πρόγραμμα προώθησης  είναι το σημαντικότερο στάδιο στη αναβάθμιση των σελίδων ενός site για να καταχωρηθεί σε κορυφαίες θέσεις  στις μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα αν κάποιος διαθέτει βιβλία, δεν θα έχει καμία σημασία να καταταγεί πρώτος για την λέξη κλειδί 'χαρτοπωλεία ή αναλώσιμα γραφείου', όσο δημοφιλής και αν είναι... Mόνο με την κατάλληλη επιλογή των λέξεων κλειδιών, θα προσελκύσουμε χρήστες και υποψήφιους αγοραστές από το συγκεκριμένο target group που μας ενδιαφέρει και όχι από χρήστες που δεν έχουν καμιά σχέση και ενδιαφέρον με αντικείμενό της εμπορικής μας δραστηριότητας

internet marketing, web promotion, search engines promotion
Η διαδικασία επιλογής των λέξεων κλειδιών αποτελείται από 2 στάδια:

  • Έυρεση:

 

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται έρευνα για την εκτίμηση του αριθμού των χρηστών που ερευνούν λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του site σε καθημερινή βάση στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα συλλέγονται και αξιολογούνται με ειδικά προγράμματα web tools. Στη συνέχεια εντοπίζονται οι ανταγωνιστές σε κάθε λέξη-κλειδί.

  • Αξιολόγηση:

Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, υπολογισμός δημοφιλικότητας  -  με την δυνατότητα κατάκτησης κορυφαίων θέσεων στις μηχανές ανά κλειδί και αποτέλεσμα, καθορισμός στρατηγική επιλογή των λέξεων κλειδιών  και μεθοδολογιας για την επίτευξη του στόχου

 2. Καθορισμός του  θεματος

Οι μηχανές αναζήτησης πλέον δεν κατατάσσουν μεμονωμένα κάθε σελίδα, αλλά αξιολογούν τη γενική παρουσία κάθε site και ορίζουν το θέμα του. Ο ορισμός του θέματος από τις  μηχανές αναζήτησης για ένα δημοσιευμένο website εξαρτάται από δεκάδες παράγοντες. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε λειτουργεί διαφορετικά. Πρώτα επιλέγουμε Την θεματική ενότητα και στη συνέχεια δημιουργούμε εκείνες τις προυποθέσεις  ώστε να καταευθύνουμε τις μηχανές αναζήτησης στο να μας κατατάξουν στο θέμα που στοχεύουμε. Είναι σαφές ότι  η επιλογή θέματος έχει άμεση σχέση με την επιλογή των λέξεων-κλειδιών, γιατό άλλωστε  είναι απαραίτητο  και οι δύο επιλογές να γίνονται ταυτόχρονα.

 3. Δομή

Η μεθοδολογία δόμισης  των αρχείων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, οι ονομασίες τους και η συσχέτισή τους αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα καθορισμού του θέματος κάθε ενότητας καθώς και ολόκληρου του site. Παράλληλα  είναι απαραίτητο να κατευθύνουμε τις μηχανές αναζήτησης στα  σημαντικά σημεία του site. Έχουμε δημιουργήσει πλειάδα εταιρικών site με χιλιάδες σελίδες, εκατοντάδες επαγγελματικές κατηγορίες που ανά συνδιασμό κλειδιών και κρητηρίων αναζήτησης κατέχουν κορυφαίες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης.  

 4. Αναβάθμιση στον κώδικα  Σε αυτό το στάδιο αυτό  ελέγχεται  ο κώδικας του site και πραγματοποιούνται αναβαθμίσεις σε αυτόν. Οι αλλαγές αυτές είτε είναι αόρατες για τον τελικό επισκέπτη του site  είτε  κρυφές γιαυτόν αλλά ορατές για τις μηχανές αναζήτησης  βελτιώνοντας σημαντικά την θέση του site

Ο βασικός στόχος βελτίωσης της θέσης ενός site στοχεύει να έχει άριστα στο Google και στο Yahoo. Για κριτήρια αναζήτησης στα  Αγγλικά κατέχουν το 80% της κίνησης των χρηστών του ίντερνετ σε ολόκληρο τον κόσμο με 10% την MSN να ακολουθεί, 4% το Altavista, 2% την Lycos  και  4% τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης στον κόσμο. Για κριτήρια αναζήτησης στα Ελληνικά περισσότερο από το 70% των Ελλήνων χρηστών  που πραγματοποιούν αγορες και είναι γνώστες χρησιμοποιούν το Google. Αν ένα site έχει καλά αποτελέσματα στο Google, αναμένεται να έχει καλά αποτελέσματα και στις άλλες μηχανές. Δεν ισχύει πάντα το αντίστροφο.

 6. Διαδικασία καταχώρησης στις μηχανές αναζήτησης

 Όταν πραγματοποιθούν  οι βελτιώσεις και ολοκληρωθεί το έργο, το web site δηλώνεται για καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης (ελληνικές και ξένες) καθώς και στα δημοφιλέστερα open directories. Η καταχώρηση γίνεται χειροκίνητα από εξειδικευμένο προγραμματιστή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένου προγράμματος καταχώρησης, λόγω της επικινδυνότητας που περιέχει αυτή η μέθοδος.  Δεν χρησιμοποιούμε αυτόματα προγράμματα καταχώρησης και σε καμμιά περίπτωση τεχνική ποσοτικής καταχώρησης. Παράλληλα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και links που μπορούν να βλάψουν την καταχώρηση ενός site και να  οδηγήσουν  στην οριστική διαγραφή του site, παρά το ότι διαφημίζονται τόσο πολύ. Πάντοτε συμβουλέυουμε τον ιδιοκτήτη του web site να αποφεύγει τα εντός εισαγωγικών "προγράμματα" που υπόσχονται ταχεία αναρρίχιση στις μηχανές αναζήτησης. Άμεσα αποτελέσματα μπορούμε να δούμε μέσα σε 48 ώρες μόνο σε επαγγελματικές κατηγορίες και κλειδιά που έχουν ήδη καταχωρηθεί μέσω του δικτύου των Ελληνικών υπηρεσιών ίντερνετ.  Παρόλο που οι διεθνείς μηχανές ανανεώνονται τακτικά, πχ. το Google ανανεώνεται περίπου κάθε 4-6 εβδομάδες, δεν ισχύει το ίδιο με τις ελληνικές μηχανές που μπορεί να μείνουν χωρίς ανανέωση για πολλούς μήνες (πχ in.gr) ή και χρόνια (πχ robby.gr). Συνεπώς δεν είναι εφικτό να προσδιορίσουμε  το χρόνο που θα απαιτηθεί από την αίτηση καταχώρησης μέχρι την καταχώρηση σε τέτοιες μηχανές αναζήτησης

8. Συντήρηση και βελτίωση.

Οι προγράμματα που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης αλλάζουν διαρκώς με συνέπεια ένα site που δεν παρακολουθείται να υποχωρεί και να χάνει θέσεις με τον καιρό. Γιαυτό το λόγο πραγματοποιούνται τακτικές αλλαγές για το site όταν είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων ενώ γίνεται έλεγχος και αναβάθμιση σε σχεδον καθημερινή βάση στα δίκτυα των Ελληνικών Υπηρεσιών ίντερνετ για την διατήρηση κορυφαίων θέσεων ανά κατηγορία.
internet marketing, web promotion, search engines promotion

Γιαυτό άλλωστε και το αποτέλεσμα των Ελληνικών Υπηρεσιών Ίντερνετ είναι πάντοτε εγγυημένο

internet marketing, web promotion, search engines promotion

© copyright 2003   Eλληνικες Υπηρεσιες  Ιντερνετ Ô


Χρήσιμες Υπηρεσίες

Φιλοξενία ιστοσελίδων

 

Κατασκευές site

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

 

Προτάσεις

Συνεργασίες

Συνεργάτης

  Αντιπρόσωπος

Μεταπωλητής